کمی محبت لطفن..

امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء

نشانه ها گاهی فرق دارند با تصورات ما!
دل شکستنی است، و این نشانه ایست تا گاهی یادمان بیاورد:
رفیق هرچه هم سنگ تمام بگذارد، اما شفیق تنها یکی ست!
یار هرچه هم همراه اما این راه را گاه باید تنها رفت.. بسم هو..

کمی محبت لطفن.. 

/ 2 نظر / 77 بازدید
حسین

سلام خواهرم! می بخشید شما احیانا تازگیها عضو اطلاعات یا سیستمهای اطلاعاتی دیگر نشده اید!؟ چون اخیر خیلی رمزی مطلب میذارید.

بشری

کمی محبت لدفن