یکی برگشت گفت: تو خیلی میریا!!
منم یجوری شدم!
اصن آدم مگ دسته خودشه!
دسته یکی دیگ اس!
 

+ ی بهمنو ی اردیو ی شاید تیر

+ یفکری میاد تو ذهنم و هی سرمو تکون میدم ک بره ولی نمیره!
شاید میخان دلمو بدست بیارن..
ولی من ک دل ندارم
اصن من 17 ماه پیش قول گرفتم تو بهشت، بهشتو، اونم دوتایی
فک نکنم با کلی سند و مدرک بزنن زیرش
اونم بزرگ بزرگشون
ایشاله دلم آروم شه 

/ 0 نظر / 85 بازدید