خدا رو شکر توی کشورهای امریکایی و اروپایی دستشویی های زنونه مردونش جداست!
وگرنه یه عده روشنفکر تو ایران اعتراض میکردن که ما تو دستشویی آزادی نداریم.. 

/ 0 نظر / 48 بازدید