پست های ارسال شده در فروردین سال 1392

  باز هوای سحرم آرزوستخلوت و مژگان ترم آرزوستشکوه ی غربت ببرم این زماندست تو و روی توام آرزوست
/ 0 نظر / 8 بازدید