گپی با معبود

الهی رضاّ برضاک

خودت اینجادلت آنجاحال و احوالت بهشتی،صدای نقاره خانهدود  اسپندصحن گوهرشاد،زیر پاهابال ملائکتو وگنبدطلا و عشق بازی.. 
/ 0 نظر / 9 بازدید
مهر 93
1 پست
تیر 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
7 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
7 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
5 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
7 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
12 پست
خرداد 91
9 پست
اسفند 90
27 پست
بهمن 90
28 پست
دی 90
25 پست
آذر 90
27 پست
آبان 90
23 پست
مهر 90
11 پست
شهریور 90
18 پست
مرداد 90
13 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست