گپی با معبود

الهی رضاّ برضاک

22 بهمن

  ای ایران تولدت مبارک کادوی تولدت هم باشه واسه فردا در  راهپیمایی مرگ بر آمریکااااااااااااااااااااااااااااا فردا باید صدای مرگ بر آمریکامون بلندتر و رساتر از ... ادامه مطلب
/ 44 نظر / 7 بازدید

پیر مرد رهگذر

  پروانه ای از  سر دیوارپرید  در جاده هزار سالهتاریک  پیرمردیتنها  لنگان وعصازنان  با کورسوی نیم مردهشمع  به انتهایی  تاریک میرفت  قطار زندگی نیز  بی هیچمکثی  از کنار او گذشتهبود  آهستهگذشت   از کنار ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 8 بازدید
مهر 93
1 پست
تیر 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
7 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
7 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
5 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
7 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
12 پست
خرداد 91
9 پست
اسفند 90
27 پست
بهمن 90
28 پست
دی 90
25 پست
آذر 90
27 پست
آبان 90
23 پست
مهر 90
11 پست
شهریور 90
18 پست
مرداد 90
13 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست