گپی با معبود

الهی رضاّ برضاک

گاهی باید اومد بیرون،اومد بالا،و همه چیز رو کلی دید. ینی باهم، کنار هم.اونوقت همه چیز درست میشه. 
/ 6 نظر / 11 بازدید
مهر 93
1 پست
تیر 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
7 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
7 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
5 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
7 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
12 پست
خرداد 91
9 پست
اسفند 90
27 پست
بهمن 90
28 پست
دی 90
25 پست
آذر 90
27 پست
آبان 90
23 پست
مهر 90
11 پست
شهریور 90
18 پست
مرداد 90
13 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست