گپی با معبود

الهی رضاّ برضاک

  باز هوای سحرم آرزوستخلوت و مژگان ترم آرزوستشکوه ی غربت ببرم این زماندست تو و روی توام آرزوست
/ 0 نظر / 11 بازدید
مهر 93
1 پست
تیر 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
7 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
7 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
5 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
7 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
12 پست
خرداد 91
9 پست
اسفند 90
27 پست
بهمن 90
28 پست
دی 90
25 پست
آذر 90
27 پست
آبان 90
23 پست
مهر 90
11 پست
شهریور 90
18 پست
مرداد 90
13 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست